Hedef Kimya

Faaliyet gösterdiğimiz sektörleri iyi tanıyor, paydaşlarımızla birlikte büyümenin gücüne inanıyoruz. Etik değerlere bağlı, şeffaf çalışma prensibimizle güvenilir hizmet veriyoruz.

60

çalışan

4

sektör

23

yıl

28

ülke

Stratejimiz

Türkiye’de ve Uluslararası pazarlarda, müşterilerimizin beklentilerini anlayarak, fark yaratan işlere imza atmaktır.

Misyonumuz

Sektörümüzün değişen ve gelişen ihtiyaçlarını, tüm paydaşlarımızın memnuniyetini göz ününde bulundurarak, çağdaş yönetim yaklaşımları ile ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, teknolojik gelişimleri yakından takip edip uygulayarak karşılamak ve yenilikçi atılımlar ile farklılıklar yaratmak.

Vizyonumuz

Dinamik yönetim prensiplerimiz/metodlarımız ile yeniliklere ve değişime açık bir politika izleyerek, yeniliklerin/farklılıkların öncüsü olmak, kalıcı üstünlükler yaratıp lider ve güvenilir firma konumunu sürdürmek.

Kalite Anlayışımız

Ayakkabı ve deri bakım, ahşap ve mobilya yapıştırıcıları sektöründe öncü  bir firma olmayı sürdürebilmek, liderliğimizin devamlılığını sağlamak ve hedeflerimize ulaşabilmek için,

 • Kalite Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda tüm süreçlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı ve yeniliklere açık olmayı,
 • Müşteri odaklı çalışarak, ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi ve tüm paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmayı,
 • Kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden planlı ve sistematik çalışarak verimliliği arttırmayı, yapılan yenilikçi çalışmalar doğrultusunda ayakkabı ve deri bakım ile ahşap ve mobilya yapıştırıcıları sektöründe katma değer yaratmayı,
 • Çalışanlarımızın gelişimini ve yetkinliğini arttırma adına faaliyetlerde bulunmayı,
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek; meslek hastalıklarını, iş kazalarını ve yaralanmaları önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri almayı,
 • Faaliyetlerimiz ile ilgili potansiyel riskleri önceden belirleyerek, çevreye verilmesi muhtemel zararları önlemeyi ve çevre kirliliğine neden olmamayı,
 • Bilgi güvenliğine önem vererek; riskleri değerlendirmeyi olası ihlallerin kalıcı olarak önüne geçecek sistemleri kurmayı,
 • Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak, bu alanda projelerde yer almayı,
 • Çok yönlü iletişimi sağlayarak tüm paydaşlarımızın güvenlerini sağlamayı ve memnuniyetlerini daima arttırmayı TAAHHÜT EDERİZ.

Değerlerimiz

 • Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizi iş ortaklarımız olarak görerek; mevcut ve gelecekteki beklenti ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve karşılamak temel çalışma prensiplerimizdendir.
 • Yeniliğe/Değişime Açıklılık: Sürekli gelişim içinde olmak ve daima ileriye yönelik hedefler belirlemek için her konuda yeniliklere ve değişime açık politikalar belirliyoruz.
 • Kalite: Tüm çalışanlarımızın katılımı ve müşteri merkezli bir modelle süreçlerimizin daima iyileştirilmesini, müşteri tatmini göz ününde tutularak belirlenmiş ihtiyaçların kalite bilinci ile gerçekleştirilebilmesini hedefleriz.
 • Güven: Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer iş ortaklarımız daimi, uzun süreli ve güven esasına dayanan ilişkiler kurarız. Sektörümüzün en güvenilir kuruluşlarından birisi olmakla gurur duyarız.
 • Çalışanların Katılımı: En önemli sermayemizin insan kaynağı olduğunun farkındayız. Firmamızdaki her çalışanımızın ayrı bir değer olduğunu, gücümüzün arkasında onların yeteneklerinin, başarılarının var olduğunu bilir, hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımızın fikir ve önerilerinin gerekliliğine inanırız.
 • Etkili İletişim: İletişimin firmamızın birimlerini, çalışanlarını, müşterilerini birbirine bağlayan anlaşma ve uyuşmalarını sağlayan önemli bir alt yapı sistemi olduğuna inanır, ilişkilerimizde açık ve etkili iletişim yöntemleri kullanırız.
 • Yaratıcılık: Yapılan her işte yaratıcılığı ön planda tutarak yeni yöntemler geliştirmek, problemleri çözmek ve mükemmeli yakalamak için yeteneklerimize güveniriz.
 • Öğrenen Organizasyon: Değişen dünya koşullarına uyum sağlamak için, yaşadığımız olaylardan sonuçlar çıkaran, sürekli öğrenen, öğrendiğini uygulamaya geçirebilen, bilgi kaynaklarını sürekli geliştiren, kendini yenileyen ve ilerleyen dinamik bir organizasyon olmak öncelikli stratejimizdendir.